5 5
 

Мэдээ мэдээлэл

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол 10 дугаар сараас эхлэн дараа оны 3 дугаар сар хүртэл ихэсдэг байдал ажиглагдаж, цаг агаарын тааламжгүй нөхцөл /температурын инверси, хүйтэн өвөл/ бүрэлддэгтэй холбоотой. Агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж харьцангуй нам дор байрлах хотын төв болон гэр хорооллын орчинд их байна. 2004 онд хүхэрлэг хийн жилийн дундаж агууламж хотын хэмжээнд 14 мкг/м3, хоногийн дундаж хамгийн их агууламж болох 96 мкг/м3 Баянзүрх дүүрэг, 13-р хорооллын орчинд /УБ-4/ 1-р сард ажиглагдсан. Ялангуяа энэ оны 1, 2, 12-р сард бохирдол эрс ихэсч, эдгээр сард нийт ажиглалтын 50 орчим хувьд MNS-4585-98 “Агаарын чанарын стандарт”-аас давж бохирдон, өмнөх оноос хүхэрлэг хийн агууламж агаарын чанарын стандарт хэмжээнээс давж бохирдох тохиолдлын тоо нь ихэссэн байна.
Азотын давхар ислийн агууламж хотын төв замын ойролцоо буюу баруун 4 замын уулзварын орчимд хотын бусад хэсгээс бараг 2 дахин их байна. Хотын хэмжээнд азотын давхар ислийн жилийн дундаж агууламж 30 мкг/м3, хоногийн дундаж хамгийн их агууламж 104 мкг/м3 баруун 4 замын уулзварын орчимд (УБ-2 харуул) 2-р сард ажиглагдаж, Агаарын чанарын стандартаас давж бохирдох тохиолдол баруун 4 замын уулзварын орчимд нийт ажиглалтын 57 хувьд хүрч байв.
Агаар мандал дахь озоны давхаргыг хамгаалах- хүлэмжийн хийг бууруулах. ХХ зууны уур амьсгалын дулааралтын нэг үндсэн шалтгаан нь хүний үйл ажиллагааны улмаас агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн агууламж ихсэж байгаа явдал юм. Аж үйлдвэрийн хувьсгалаас (1750 оноос эхлэн тоолно) хойш агаар дахь нүүрсхүчлийн хийн агууламж 31%-иар, намгийн хийн агууламж 151%-иар, азотын дутуу эслийн агууламж 16%-иар өсөж гучаад он хүртэл байгалийн нөхцөлд байгаагүй фреоны төрлийн хийнүүд гарч ирснээс дэлхийн уур амьсгалын дулааралт болж байна. Агаар мандалд хүлэмжийн хийн агууламж ихсэж байгаа нь ой мод огтолсон, газрын хөрс хагалсан, далайн усыг бохирдуулах зэргээс нүүрстөрөгчийн байгалийн эргэлтийн тэнцвэрийг алдагдуулж байгаатай ч бас холбоотой.
Агаар мандлын дээд давхарга буюу дэлхийн гадаргаас 20-50 км өндөрт байрлах 3-5 орчим мм зузаантай нэг үе давхарга дахь хийн найрлаганд хүчилтөрөгчийн гурван атом агуулсан тунгалаг хий хамгийн их хэмжээтэй байх учраас “озоны давхарга” хэмээн нэрлэдэг. Озоны давхарга нь дэлхий ертөнцөд оршин байгаа байгалийн бүхий л амьд бодгаль, ус, ургамал, экосистем, түүний бүрэлдэхүүн, шим мандлыг нарны хамгийн богино долгионтой, хүн амьд биест хортой туяанаас нэн ялангуяа хамгийн хортой туяаг дэлхийн гадарга руу нэвтрүүлэхгүй хамгаалж байдаг. Гэтэл, хүний нийгмийн хөгжил дэвшлийн үр дүнд олон төрлийн химийн бодисыг үйлдвэрлэл, ахуй амьдралд хэрэглэн “хүлэмжийн хий”-г агаарт дэгдээх замаар озоны давхаргыг нимгэрүүлэн сиймхий цоорхой үүсгэхэд нөлөөлж буй үзэгдэл нь ХХ зууны уур амьсгалын дулаарлын хамгийн гол үндсэн шалтгаан гэдгийг эрдэмтэд нотолж, тандан судалгаа явуулж байна.
Хүлэмжийн хий нарны богино долгионт цацрагийг өөртөө бараг шингээхгүй дэлхийн гадарга руу шууд нэвтрүүлдэг боловч, дэлхийгээс туяарах дулаан цацралыг шингээн авч дэлхийн гадарга руу буцааж ойлгон үүгээрээ газар орчмын агаарын үе давхаргад нэмэлт дулааралт үүсгэдэг.
Дэлхийн озоны давхаргын хэмжээ дунджаар 300ДН байгаа боловч, Антрактидын өмнөд туйл дээр үүссэн озоны цоорхой 2000 оноос хойш жилээс жил тутам ихсэж, БНХАУ-ын газар нутгаас 3 дахин том буюу 28.3 сая ам дөрвөлжин км хэмжээтэй болсныг хиймэл дагуулаас ажиглаж байна. Харин Монгол Улсын газар нутгийн дээрхи агаар мандлын озоны дундаж агууламж 320-360 ДН хэмжээтэй байна гэж тогтоосон. Антрактид дээр озоны цоорхой үүссэний дараа улс орнууд хуралдаж, Озоны давхаргыг хамгаалах тухай “Венийн Конвенц, Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын хэрэглээг хязгаарлах тухай “Монреалын Протокол” –д улс орнуудыг нэгдэх тухай хэлэлцэв. Энэхүү конвенц болон протоколд Монгол Улс 1996 онд нэгдэн орж, 1999 оноос Озоны давхаргыг хамгаалах Үндэсний хөтөлбөрийг батлан гаргаж, олон улсын конвенц, хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх талаар үе шаттай арга хэмжээ авч байгаа болно.
Дэлхий нийтэд өнөөдөр хлортфторт нүүрстөрөгч (CFC) буюу фреоны үйлдвэрлэл, худалдаа, импорт, экспортыг зогсоож, гидрохлорт нүүрстөрөгч (HCFC) -өөр орлуулж байна. Фреоны озон задлах чадвар 1.0 нэгж буюу хамгийн өндөр байдаг учраас озон задлах чадвараар түүнээс хамаагүй бага буюу 0.055 нэгж чадвартай бодис гидрохлорт нүүрстөрөгчөөр орлуулан хэрэглэх замаар озон хомсдлыг багасгах арга юм.
Манай орны хувьд Дорноговь аймгийн Эрдэнэ суманд АНУ-ын агаар мандал, далай судлалын үндэсний газар (NOAA)-ын шугамаар 1992 оноос агаар дахь хүлэмжийн хийн байгалийн дэвсгэрт хяналт тавьж байна.
Байгаль экологийн тэнцвэрт байдал, юуны өмнө дэлхийн уур амьсгалын системд агаар мандал дахь хийнүүдийн хэмжээ, тэдгээрийн хоорондын харьцаа чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Гэвч хүний нийгмийн хөгжил, үйлдвэржилтийн явцад агаар мандлын бүтэц, түүн дэхь хийнүүдийн харьцаа өөрчлөгдсөний улмаас дэлхийн уур амьсгал, байгаль экологийн тогтолцоо алдагдах нөхцөл бүрдээд байгаад дэлхий нийтээрээ түгшиж байна.
Шар шороон шуурга (түйрэн): Монгол Улс газарзүйн байршил, уур амьсгалын нөхцлийн хувьд эрс тэс, чийг дутмаг, хуурай, гадаргын хэв шинж, экологийн тогтолцооны онцлог нь цөлжилтийн аюулд өртөх магадлал өндөртэй бүс нутагт оршдог. Шар шороон шуурга нь хүчтэй салхины үйлчлэлээр хөрсний өнгөн хэсгийн хамгийн нарийн ширхэгтэй элсийг газраас хөөргөн замын туршиж байгаль орчинд ихээхэн сөрөг нөлөөтэйгөөр алс зайд зөөх аюултай. Сүүлийн 50 жилийн шар шороон шуурганы дэгдэх давтамж ойртож, газарзүйн хувьд хамрах хүрээ нь өргөжин тэлж, учруулах хохирол нь нэмэгдсээр байна. Шар шороон шуурганы дэгдэлт энэ бүс нутгийн хэмжээнд 23 тохиолдож байсан бол 2001 онд 32 удаа дэгдэж байжээ. Монгол оронд 1980 оны 4 дүгээр сард маш хүчтэй шороон болон цасан шуурга дэгдэж, 16 хүн эрсдэж байв. Мөн 2002 оны 3, 4 дүгээр сард хэдэн арван жилд тохиолдож байгаагүй шар шороон шуурга хоёр ч удаа манай орны говиос эхлэж, БНХАУ, Солонгос, Япон улсын ихэнх хэсгийг дайрч гарч, Номхон далайн хойт нутгийг чиглэж байв.
Япон Улсын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр шар шороон шуурганы нөлөөг судлах, агаарын тоосжилтыг тогтоох судалгааны стнацуудыг Өмнөговь, Дорнод, Улаанбаатар хотуудад байрлуулах, Япон, БНСУ, БНХАУ-ын Байгаль орчны сайд нарын гурван талт уулзалтыг жил бүр хийж байхаар тохиролцож, Зүүн хойт Азийн бүсийн хамтын ажиллагааны хүрээнд цөлжилт, шар шороон шуургатай тэмцэх асуудлыг хэлэлцэх, Үндэсний хэмжээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар тохиролцоонд хүрсэн байв. Ийнхүү шар шороон шуурганы эх үүсвэр болж буй манай орны цөлжиж буй газрын доройтолтой тэмцэхэд Япон Улс, БНСУ-ын Засгийн газраас дэмжлэг авч эхлээд байна.
Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »
 
Брэнд бүтээгдэхүүн
Санал асуулга
Гэр хорооллын утааг хэрхэн бууруулах вэ?
Гэр хорооллын өрхийн тоог хязгаарлах
Цахилгаан болон хийн түлшний хэрэглээнд шилжүүлэх
Хот руу чиглэсэн нүүдлийг хязгаарлах
Түүхий нүүрсий хэрэглээг багасгах
Сайжруулсан зуух хэрэглэх
Мэдэхгүй байна
 
 Үр дүнг харах (231)
Copyright © 2011: Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хуулбарлан олшруулах хориотой
Developed by:miniCMS™ v2